O Žirafě

  • Žirafa je setkání rádkyň, rádců a všech ostatních skautek a skautů od 13 do 15 let, kteří se aktivně podílejí na vedení družiny.
  • Žirafa znamená hrát si, válet se ve sněhu, smát se, být v akci, vyzkoušet neznámé, povídat, naslouchat, hledat společně nové způsoby a cesty.
  • Žirafa přináší nová setkání, nová přátelství, zážitky, inspiraci pro činnost družin, odpočinek, motivaci do další práce.
  • Žirafa může být skvělou příležitostí pro tebe. Stačí přijet a být u toho.